امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خبر شماره 16:

با درود

امروز 19 مرداد 93

مصوب شد بنا به تخصص گسترده تیم طهاکو در سالهای اخیر و با توجه به رتبه جدید آخذ شده شرکت در زمینه طراحی پایپینگ تمام اهداف و سوابق شرکت به زمینه کاری و تخصصی پایپینگ ختم شوود که از این فیلتر وب سایت جامع طهاکو نیز خارج نبود و دوباره وب سایت مورد تغییرات شدید مدیریتی قرار گرفت.امیدواریم بتوانیم در زمینه تخصصی پایپینگ اینبار همیار و همراهتان باشیم.

شاد باشید