امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خبر شماره 17:

با درود

امروز 21 فروردین 95

مصوب شد بنا به تخصص گسترده تیم طهاکو در سالهای اخیر و بودجه و هزینه زیاد در نظر گرفته شده مدیریت این دپارتمان تیم تخصصی طهاکو با جذب مدرسین نرم افزاری اقدام به ارائه آموزش های الکترونیکی تحت نشر بر خط و حامل بنماید.

شاد باشید