امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ارائه آخرین نسخه اتوکد lt

این نسخه با نام Autodesk AutoCAD LT (x86/x64/ENG/RUS) AIO برای دوستان تهیه شده است.

حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب و استفاده از این برنامه:For 32-bit version of AutoCAD LT
- Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional or Home Premium (SP3 or higher) or Windows XP Pro or Home (SP3 or higher)
- For Windows 7: Dual Intel Pentium 4 or AMD Athlon processor with a clock frequency of 3 GHz or higher with SSE2 support
- For Windows XP: Dual Intel Pentium 4 or AMD Athlon processor with a clock speed of 1.6 GHz or higher with SSE2 support
- 1 GB of RAM
- 1.4 GB of hard disk space for installation
- VGA monitor with a resolution of 1024 x 768 and support the regime true color
- Internet Explorer 7.0 or higher
- To install: connect to the Internet or DVD-ROM drive


For the 64-bit version of AutoCAD LT
- Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional or Home Premium; or Windows Vista (SP2 or higher) Enterprise, Business or Ultimate, or Microsoft Windows XP Pro (SP2 or higher)
- Processor AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon with Intel EM64T support, or Intel Pentium 4 processor supporting Intel EM64T (all - with support for SSE2)
- 2 GB of RAM
- 4 GB of hard drive space for installation
- VGA monitor with a resolution of 1024 x 768 and support the regime true color
- Internet Explorer 7.0 or higher
- To install: connect to the Internet or DVD-ROM drive