امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نرم افزار تحلیلگر ارتعاشاتی ESI VA-ONEشرکت ESI GROUP با داشتن تعداد زیادی نرم افزار می تواند یک قطعه را در همه مراحل طراحی، ساخت، تست و کارکرد واقعی دنبال کند. شرکت ESI GROUP اولین شرکتی بود که با ساخت نرم افزار PAM-CRASH توانست تست تصادف خودرو را به طور کامل شبیه سازی کند و در ساخت و طراحی بدنه، صندلی، کیسه هوا، کمربند ایمنی و دیگر اجزای خودرو به خودروسازان آلمانی کمک رساند. این شرکت با داشتن نرم افزارهایی از جمله ProCAST، QuickCAST، PAM-RTM، PAM-FORM، PAM-STAMP، PAM-TUBE، SYSWELD، CFD-ACE+، SYSTUS، VA One و دیگر نرم افزارها در شبیه سازی فرآیندهای تولید، عملیات حرارتی و جوشکاری، مواد کامپوزیتی، دینامیک سیالات، تحلیل سازه، تحلیل نویز و دیگر زمینه ها فعالیت دارد.

محصولات شرکت ESI GROUP را در چهار دسته تقسیم بندی میکنیم: نرم افزارهای مربوط به شبیه سازی تصادف خودرو (Virtual Performance)، شبیه سازی فرآیندهای تولید (Virtual Manufacturing)، شبیه سازی عوامل محیطی (Virtual Environment) و نرم افزارهای یکپارچه سازی سیستمهای شبیه سازی (Simulation Systems Integration).

ESI VA-ONE نام نرم افزاری است که طهاکو به عنوان مرجع نرم افزارهای مهندسی مکانیک ایران امروز برای دوستان تهیه کرده است.

ESI VA-ONE نرم افزاری کامل برای ارائه تحلیل های ارتعاشی شبیه سازی فرکانسی در محدوده سر وصدا در زمینه های المان محدود و bem و sea کاربرد فراوانی دارد.

آنچه در آباکوس 6.11 شاهد بودیم امروز در این نسخه نیز وجود دارد.اضافه شدن ماژول بهینه سازی به این نرم افزار می تواند سبب محبوبیت بیشتر این نرم افزار شود.

در زیر توضیحاتی پیرامون حلگرهای این نرم افزار را برای شما ارائه می دهیم:

Design Optimization Module


When designing for noise and vibration performance, it is often useful to be able to optimize automatically or balance various parameters of a design in order to meet certain performance goals. A common application is to ‘balance’ the interior sound package in transportation applications in order to reduce mass whilst also meeting various performance targets. VA One provides a fully integrated Design Optimization module within the VA One environment. Parameter Variations, Parameter Optimizations and Monte Carlo simulations can all be performed quickly and easily using the VA One Graphical User Interface. VA One’s intelligent data caching also ensures fast solve times when using Design Optimization.

Faster BEM models

The recent emergence of online cloud computing resources has opened up new possibilities for solving large BEM Models from desktop machines. VA One includes inbuilt support for solving BEM models in parallel on multi-core desktop machines, remote Linux machines, departmental networks, clusters and clouds. VA One automotive and aerospace BEM models, that previously required overnight execution on standard clusters, have been solved in minutes using Cloud computing (using over 800 parallel cores, while incurring negligible hardware costs). A new flexible ‘surge’ licensing option is being piloted in VA One to support this functionality. The BEM solvers in VA One have also been enhanced with a new adaptive integration scheme for standard BEM which results in faster solutions times, and a new preconditioner and iterative solver for Fast Multipole BEM which results in significant convergence improvements.

Productivity enhancements for Statistical Energy Analysis models (SEA)

New functionality has also been added to VA One for quickly editing the attributes of multiple SEA subsystems. This reduces the time required to build and modify SEA models resulting in significant productivity gains.