امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نرم افزار جوشکاری ESI SysWeld Win

نرم افزار Sysweld محصولی از شرکت ESI GROUP، مهمترین، پرکاربردترین و شناخته شده ترین نرم افزار در زمینه جوشکاری و عملیات حرارتی فلزات است.

SYSWELD نرم افزار المانی محدودی میباشدكه تمامی فرآیندهای جوشكاری ازقبیل جوشكار, MIG ,TIGجوشكاری مقاومتی،جوشكاری لیزر،جوشكاری پرت و الكترونی و جوشكاری اصطكاكی را شبیهسازی میكند. پس از بیش از۲۰سال توسعه SYSWELD به ابزار یپیشرو در زمینه شبیه سازی فرآیندهای عملیات حرارتی،جوشكاری وجوشكاری مونتاژی تبدیل گشته است كه تمامی جنبه های رفتار مواد،طراحی و فرآیندرا مدنظر قرار میدهد. درادامه تعدادی ازكاربردهای عملی این نرم افزار ارائه شده اند.

برخی ازنتایج قابل دستیابی با این نرم افزار عبارتند از:

- گرادیان و نواحی حرارتی
- نسبتهای فازی
- سختی
- اعوجاج
- تنشهای پسماند
- کرنشهای پاتستیکی
- تنش تسلیم وابسته به ترکیبی از فازهای متالورژیکی

نسخه ای که امروز تهیه کرده ایم بنا به درخاست زیاد بود و آخرین و تنها نسخه موجود در نت می باشد.

در ارائه این نسخه و ورژن این نرم افزار باید درخواست بدهید شاید این نرم افزار از پشتیبانی خارج شود.

در صورت کرک نسخه جدید تر سریعا در داخل وب سایت طهاکو قرار می دهیم.ما از دوستان روسی خود درخواست اولویت این نرم افزار را داده ایم ولیکن به دلایل پروتکت این نرم افزار هنوز نسخه ای ریلیز نشده است.

Software suite for engineering calculations and simulation of heat treatment of metals and welding processes, internal stress, strain, hardness and strength of materials subjected to technological processing.

About ESI Group
The company ESI Group - the French company, founded in 1973, is the absolute leader in the creation of cross-CAD in the automotive industry, including programs for virtual testing of prototypes and production process modeling.

About ESI SysWeld
SysWeld program was developed in the 70 years in the Ministry of Atomic Industry of France, then was transferred to the commercial introduction of the French firm FRAMASOFT SA, branch company FRAMATOME, widely known throughout the world in the development of technologies used in nuclear industry. Company FRAMASOFT S.A. made from SYSWELD powerful suite of virtual simulation of welding and heat treatment for a variety of applications.

Capabilities of physical modeling:
- Laser welding joints
- Spot welding joints
- Arc welding Tungsten inert gas
- Welding of a metal electrode in an inert gas
- Multi-layer welding
- Friction Welding
- Heat treatment

The possibility of modeling of heat treatment processes:
- Through-hardening
- Surface hardening
- Quenching and subsequent annealing
- Holidays
- Tempering on the austenite
- Thermochemical surface treatment: carburizing, nitriding, carbonitriding, Cyanidation
Home : www.esi-group.com