امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نرم افزار زیمنس Siemens PLM NX Win32 & Win64 + English Documentation

گفته بودیم که در حال ایجاد تحولی بزرگ در صنعت سافتری ایران عزیز در زمینه مکانیک به وسیله تیم طهاکو هستیم.

امروز بهترین نسخه یکی از پرطرفدار ترین نرم افزار های دنیا با نام آشنای زیمنس را در اختیار صنعت مهندسی ایران قرار می دهیم.

این نرم افزار یکی از ارائه های پیشرفته طهاکو برای اولین بار در ایران است.

شرکت فنی و مهندسی طراحان هفشجان آریانا بنا به نیاز خود به این نرم افزارلینک های مستقیم دانلود از سرور قدرتمند طهاکو را برای این نسخه ایجاد نموده است و تمام متخصصین ایران بدون محدودیت می توانند لینک های دانلود را خرید و مورد استفاده قرار دهند.

برای تهیه این نسخه تست شده تلاش زیادی شده است .

Bringing High Definition PLM to product development, NX redefines productivity with a powerful suite of integrated CAD, CAE and CAM solutions. NX takes full advantage of the High Definition PLM Technology Framework to improve decision making throughout the product development process.


NX is a next-generation digital product development system that helps companies transform the product lifecycle. With the industry's broadest suite of integrated, fully associative CAD/CAM/CAE applications, NX touches the full range of development processes in product design, manufacturing and simulation. NX provides a complete suite of integrated process automation tools to enable companies to capture and reuse product and process knowledge encouraging the use of corporate best practice.

NX delivers a complete set of flexible shape creation, manipulation, and analysis tools and is an integrated part of a complete digital product development solution. NX software is an ideal tool for the challenges faced by package designers in the consumer packaged goods and food & beverage industries.

NX mechanical design tools deliver superior power, productivity, flexibility, and coordination for product development. NX streamlines and accelerates electromechanical systems design with a solution that integrates mechanical, electrical, and electronic components. NX streamlines and accelerates electromechanical systems design with a solution that integrates mechanical, electrical, and electronic components.

NX provides the industry???s broadest range of multi-discipline simulation solutions that leverage powerful capabilities in model preparation, solving, and post processing. NX includes simulation solutions for all of the primary failure modes for electromechanical products: temperature, vibration, and dust or humidity.

NX Tooling applications extend design productivity and efficiency into manufacturing, dynamically linking to product models for accurate tooling, molds, dies, and workholding fixtures. NX CAM delivers a complete solution for machine tool programming that maximizes throughput of the most advanced machine tools.


NX engineering process management, powered by Teamcenter, provides a single source of product engineering and process knowledge, seamlessly integrated with CAD, CAM, and CAE. NX CMM Inspection Programming enables you to automate programming to save time and improve accuracy. Mechatronics Concept Designer helps you design machines with greater speed and quality by providing a complete, end-to-end solution that enables easier collaboration between disciplines, reuse of existing knowledge, and better decision making through concept evaluation.