امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نسخه های آپدیت کتیا 5-6

این مطلب به روز رسانی شد.توضیحات زیر مربوط به نسخه قدیمی تر یعنی کتیا 5-6 ویرایش 2012 می باشد.

آپدیت های کتیا 5-6 سرویس پک های مختلف ویرایش سال های اخیر آخرین آپدیت از سری نرم افزار قدرتمند کتیا امروز در طهاکو مرجع نرم افزارهای مهندسی ایران آماده شده و به متخصصین گرامی تقدیم می شود.

ما علاوه بر ارائه نرم افزارهای روز دنیا پشتیبانی را فراموش نخواهیم کرد و این رسالت بزرگی برای ما خواهد بود.