امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نسخه های ویژه volumill در طهاکو

با تکمیل شدن آرشیو مکانیک طهاکو نسخه های حرفه ای تر سافتر کاران مکانیک تنها با ارائه وب سایت سازنده مورد ارزشیابی و بررسی هستند و صرفا در اینجا لینک سایت سازنده را قرا می دهیم و از توضیحات اضافی خودداری می کنیم.

http://www.volumill.com

نسخه هایی که امروز در طهاکو از این شرکت بزرگ ارائه می شوند به شرح زیر هستند که در صورت ارائه نسخه جدید تر مطلب آپدیت می شود:

VoluMill_NEXION

VoluMill_Universal

VoluMill_for_Mastercam_X3-X5

VoluMill_for_NX8.0.2_8.5

VoluMill_for_NX7.5_8.0.2_8.5