امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 خبر شماره 1:

با درود

امروز 11 اردیبهشت 91 کاربرانی با شماره ip:82.98.147.22

تلاش نمودند تا در 57 بار اقدام برای نفوذ به سرور طهاکو نا همواری هایی برای اهداف ما ایجاد نمایند.

با آگاهی به موقع مدیران وب سایت تلاش این دست از افراد ردگیری و با این اعلام آمادگی خود را با پلیس سایبری به استحضار می رسانیم.

دلیل اقداماتی برای از بین بردن تلاش یک وب سایت آموزشی بدون هیچ ارزش مادی برای ما بی جواب مانده است!

شاد باشید