امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خبر شماره 15:

با درود

امروز 20 بهمن 92

مصوب شد انجمن طهاکو با دارا بودن هزاران عضو فعال و مطالب و پرسش و پاسخ های منظم و دسته بندی شده پیرامون نرم افزارهای مهندسی متفاوت در تاریخ امروز از پشتیبانی تیم تخصصی خارج شود.از تمامی کاربران فعال انجمن بزرگ طهاکو برای این اقدام عذر خواهی می نماییم ولیکن ذکر این نکته لازم است که اهداف بزرگ و جدید تیم تخصصی طهاکو بسیار والاتر از یک انجمن کامل و حرفه ای پاسخ به سوالات کاربران می باشد و حس کنجکاوی برانگیخته و آموزش های کاربردی و کامل بهتر می تواند نیاز کاربران را پاسخگو باشد.

شاد باشید