آموزه های دسته بندی: مدیریت، بازار یابی و تجارت

با توجه به اولویت بندی آموزه های دپارتمان نشر دیجیتال طهاکو و همچنین زمان گیر بودن انتشار آموزه ها بدلیل استمرار به ارائه محصولات با کیفیت؛ هنوز نوبت به ارائه دوره ای جامع برای دسته بندی "مدیریت، بازار یابی و تجارت" فرا نرسیده است.