امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برخی از کاربران و علاقه مندان آموزه های با کیفیت طهاکو از اینترنت و پهنای باند مناسبی برای دسترسی به آموزه های آنلاین منتشر شده بر خط لینک "" را ندارند. این دست از کاربران باید بدانند که در طهاکو با محدودیتی روبرو نمی شوند و می توانند تمامی تاپیک و سرفصل ها و آموزه هایِ ویدئویی و همچنین فایل های تمرینی را بصورت حامل و بر رویِ CD و DVD مشاهده نمایند.