هر کاربر علاوه بر امکان خرید تکی آموزه های آنلاین طهاکو؛ همچنین می تواند برای رفع نیازهای آموزشی جمعی محیط کار خود، اقدام به خرید یکی از دسترسی های ارائه شده در ذیل نماید.

جزئیات دسترسی گروهی

شما با خریداری آنلاین این اکانت در طول چند ثانیه می توانید بمدت یکماه به تمام آموزش های طهاکو با آخرین آپدیت ها دسترسی داشته باشید. کافی است مرحله اول در وب سایت طهاکو ثبت نام نمایید و سپس در مرحله دوم بعد از ورود به سایت طهاکو با زدن روی دکمه ساخت دسترسی گروهی در همین صفحه خرید را آغاز نمایید و در پایان بعد از پرداخت به صورت بی نهایت در مدت زمان ذکر شده می توانید به آموزش هایِ آنلاین دپارتمان دسترسی پیدا کنید. این اکانت بعد از یکماه از دیتابیس طهاکو حذف می شود.و شما برای استفاده مجدد از این نوع اکانت باید مجدد ثبت نام نمایید.(یادآور می شویم در هنگام ثبت نام از ایمیل دیگری استفاده نمایید) بطور همزمان با نام کاربری و پسورد زمان ثبت نام، حداکثر 7 کاربر با آی پی های متفاوت می توانند از این نوع دسترسی استفاده نمایند.

دسترسی گروهی

70000 تومان
 • زمان انقضاء: یکماه بعد از خرید
 • تعداد کاربر همزمان: 7 نفر
 • دسترسی به آموزه های آنلاین: نامحدود
 • امکان تمدید: وجود ندارد
 • تاریخ فعالسازی:بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

دسترسی شرکتی

170000 تومان
 • زمان انقضاء: سه ماه بعد از خرید
 • تعداد کاربر همزمان: 27 نفر
 • دسترسی به آموزه های آنلاین: نامحدود
 • امکان تمدید: وجود ندارد
 • تاریخ فعالسازی:بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

جزئیات دسترسی شرکتی

شما با خریداری آنلاین این اکانت در طول چند ثانیه می توانید بمدت سه ماه به تمام آموزش های طهاکو با آخرین آپدیت ها دسترسی داشته باشید. کافی است در مرحله اول در وب سایت طهاکو ثبت نام نمایید و سپس در مرحله دوم بعد از ورود به سایت طهاکو با زدن دکمه ساخت دسترسی شرکتی در همین صفحه خرید را آغاز نمایید و در پایان به صورت بی نهایت در مدت زمان ذکر شده می توانید به آموزش هایِ آنلاین دپارتمان دسترسی پیدا کنید. این اکانت بعد از سه ماه از دیتابیس طهاکو حذف می شود.و شما برای استفاده مجدد از این نوع اکانت باید مجدد ثبت نام نمایید.(یادآور می شویم در هنگام ثبت نام از ایمیل دیگری استفاده نمایید) بطور همزمان با نام کاربری و پسورد زمان ثبت نام، حداکثر 27 کاربر با آی پی های متفاوت می توانند از این نوع دسترسی استفاده نمایند.

جزئیات دسترسی سازمانی

شما بعنوان مسئول خرید یک سازمان با خریداری آنلاین این نوع از دسترسی و ارائه لیست ip های بستر اینترنت سازمان خود می توانید بمدت شش ماه برای همه کارمندان متصل به شبکه سازمانی خود، دسترسی به آموزه های آنلاین طهاکو را میسر نمایید. کافی است مرحله اول در وب سایت طهاکو ثبت نام نمایید و متناسب با نام سازمان خود یک نام کاربری سفارشی کنید و سپس در مرحله دوم بعد از ورود به سایت طهاکو با زدن روی دکمه ساخت دسترسی سازمانی در همین صفحه خرید را آغاز نمایید و در پایان بعد از پرداخت در مدت 24 ساعت اپراتور دسترسی های سازمانی طهاکو با شماره فعال زمان ثبت نام شما تماس برقرار می کند و با دریافت لیست ipهای سازمانی یک لینک بصورت http://thaco.ir?YouOrgnazation به شما ارائه خواهد داد و شما با ارائه لینک فوق به کارمندان و یا سفارشی سازی لینک مذکور در سایت سازمانی خود به صورت بی نهایت در مدت زمان ذکر شده می توانید دسترسی کارمندان خود به آموزش هایِ آنلاین دپارتمان را فعال نمایید. Ipهای این اکانت بعد از شش ماه بحالت تعویق در می آید و مسئول خرید جهت فعالسازی مجدد دسترسی حاضر باید با هزینه کمتری و از طریق همان اکانت ایجاد شده اخیر افدام به تمدید حساب نماید.(یادآور می شویم بعد از شش ماه لیست ipها از جریان خارج می شوند و 24 ساعت بعد از تمدید اکانت، دسترسی ip ها به آموزه های طهاکو مجدداً برقرار می گردد) در هر سازمان دسترسی به اینترنت از طریق شبکه سازمانی و با کمک ip های داخلی ثابتی میسر می گردد، که در این نوع دسترسی کارمندان تنها بعد از باز کردن وب پیج لینک اختصاصی ارائه شده در مرورگر خود، شاهد لاگین اتوماتیک به اکانت سازمانی خواهند بود چرا که پلتفروم هوشمند وب سایت طهاکو سریعاً ip سازمانی کارمندان را شناسایی کرده و جواز دسترسی به آموزه های آنلاین را صادر می نماید و بسادگی تمامی کارمندان متصل به این نوع شبکه می توانند از طریق لینک اختصاصی ارائه شده برای آن سازمان به آموزه ها دسترسی پیدا کنند.

دسترسی سازمانی

370000 تومان
 • زمان انقضاء: شش ماه بعد از خرید
 • تعداد کاربر همزمان: نامحدود
 • حداکثر ip قابل تعریف: 20 عدد
 • دسترسی به آموزه های آنلاین: نامحدود
 • امکان تمدید: وجود دارد
 • تاریخ فعالسازی: 24 ساعت بعد از پرداخت هزینه
 • الزامات فعالسازی: ارائه لیست ipهای سازمان
 • تخفیف برای تمدید: 100000 تومان

دسترسی دانشگاهی

970000 تومان
 • زمان انقضاء: یکسال بعد از خرید
 • تعداد کاربر همزمان: نامحدود
 • حداکثر ip قابل تعریف: نامحدود
 • دسترسی به آموزه های آنلاین: نامحدود
 • امکان تمدید: وجود دارد
 • تاریخ فعالسازی: 24 ساعت بعد از پرداخت هزینه
 • الزامات فعالسازی: ارائه رنج کامل ipهای دانشگاه
 • تخفیف برای تمدید: 300000 تومان

جزئیات دسترسی دانشگاهی

شما بعنوان مسئول خرید یا اپراتور بخش آموزش یک دانشگاه با خریداری آنلاین این نوع از دسترسی و ارائه رنج کامل ip های بستر اینترنت دانشگاه مورد نظر، می توانید بمدت یکسال برای همه دانشجویان و کارکنان متصل به شبکه دانشگاهی خود، دسترسی به آموزه های آنلاین طهاکو را میسر نمایید. کافی است مرحله اول در وب سایت طهاکو ثبت نام نمایید و متناسب با نام دانشگاه خود یک نام کاربری سفارشی کنید و سپس در مرحله دوم بعد از ورود به سایت طهاکو با زدن روی دکمه ساخت دسترسی دانشگاهی در همین صفحه خرید را آغاز نمایید و در پایان بعد از پرداخت در مدت 24 ساعت اپراتور دسترسی های دانشگاهی طهاکو با شماره فعال زمان ثبت نام شما تماس برقرار می کند و با دریافت رنج کامل ipهای سازمانی یک لینک بصورت http://thaco.ir?YouUnivercity به شما ارائه خواهد داد و شما با ارائه لینک فوق به دانشجویان یا کارکنان دانشگاه و یا سفارشی سازی لینک مذکور در سایت دانشگاهی خود به صورت بی نهایت در مدت زمان ذکر شده می توانید دسترسی دانشجویان و کارکنان متصل به شبکه خود را به آموزش هایِ آنلاین دپارتمان فعال نمایید. Ipهای این اکانت بعد از یکسال بحالت تعویق در می آید و مسئول خرید یا اپراتور آموزش جهت فعالسازی مجدد دسترسی حاضر باید با هزینه کمتری و از طریق همان اکانت ایجاد شده اخیر افدام به تمدید حساب نماید.(یادآور می شویم بعد از یکسال لیست ipها از جریان خارج می شوند و 24 ساعت بعد از تمدید اکانت، دسترسی ip ها به آموزه های طهاکو مجدداً برقرار می گردد) در هر دانشگاه دسترسی به اینترنت از طریق شبکه دانشگاهی و با کمک ip های داخلی ثابتی میسر می گردد، که در این نوع دسترسی دانشجویان و کارکنان دانشگاه تنها بعد از باز کردن وب پیج لینک اختصاصی ارائه شده در مرورگر خود، شاهد لاگین اتوماتیک به اکانت دانشگاهی خواهند بود چرا که پلتفروم هوشمند وب سایت طهاکو سریعاً ip دانشگاهی کارکنان و دانشجویان را شناسایی کرده و جواز دسترسی به آموزه های آنلاین را صادر می نماید و بسادگی تمامی دانشجویان و کارکنان متصل به این نوع شبکه می توانند از طریق لینک اختصاصی ارائه شده برای آن دانشگاه به صورت اتوماتیک لاگین شده و به آموزه ها دسترسی پیدا کنند.
همچنین بسته به نوع نیاز آموزشی؛ ارگان های نظیرشبیه اپراتورهای اینترنت و سازمان های کشوری هم امکان تهیه این نوع از دسترسی را دارند.

مجوز نشر بر حامل ديجيتال از مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال
logo-samandehi
مجوز نشر بر خط ديجيتال از مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال
Slider