آرزو رحمتی

 معرفی مدرس:

فوق لیسانس کامپیوتر و مدرس نرم افزار های مهندسی

درس های ارائه شده دیگر از این استاد

نام سطح آموزش تاریخ انتشار
دوره آموزشی نرم افزار اکسس ACCESS 2016 2016-08-09 12:58:08