سحر خیبری

 معرفی مدرس:

دانشجوی فوق لیسانس گرایش برق از دانشگاه بوعلی سینا همدان

درس های ارائه شده دیگر از این استاد

نام سطح آموزش تاریخ انتشار
دوره آموزشی نرم افزار مطلب MATLAB R2016a 2016-08-09 12:57:51