فرم مدرسین-همکاری با طهاکو
 1. توجه: متقاضی حضور در مشارکت آموزشی طهاکو باید از سطح تحصیلات دانشجوی دکتری به بالا برخوردار باشد و با منابع انگلیسی مرتبط با تخصص مشکلی نداشته باشد. هزینه آموزش به صورت توافقی بین شرکت فنی و مهندسی طراحان هفشجان آریانا و مدرس بعد از انعقاد قرارداد پرداخت خواهد شد. در صورت تایید مدرس و تماس برای انعقاد قرارداد از داده های همین فرم برای تکمیل قرارداد استفاده خواهد شد.لذا تکمیل و دقت در ورود اطلاعات این سند الزامی می باشد.
 2. نام و نام خانوادگی کامل:(*)
  لطفا نام کامل خود را وارد نمایید.
 3. ایمیل:(*)
  ایمیل را به صورت صحیح وارد نمایید!
 4. شماره همراه:(*)
  لطفا شماره همراه صحیح را وارد کنید!
  لطفا در ورود صحیح شماره همراه دقت نمایید!
 5. شماره تلفن معتبر:(*)
  لطفا شماره تلفن صحیح را وارد کنید!
  لطفا در ورود صحیح شماره تلفن دقت نمایید!
 6. نام فارسی دوره هایی که قصد ارائه آن را دارید:(*)
  ورودی نامعتبر
 7. نام انگلیسی دوره های آموزشی مورد نظر:(*)
  ورودی نامعتبر
 8. آخرین ورژن هایی که می توانید ارائه دهید را ذکر کنید:(*)
  ورودی نامعتبر
  در صورتی که نمی توانید با ورژن های جدید کار کنید در قسمت توضیحات به صورت کامل ذکر نمایید.
 9. سوابق و توضیحات تکمیلی:
  ورودی نامعتبر
  هر گونه سابقه ای در امر آموزش و کارهای مرتبط داشته اید را ذکر کنید.
 10. محل صدور(*)
  ورودی نامعتبر
 11. کد ملی:(*)
  کد ملی نامعتبر
 12. تحصیلات شما:(*)
  به ما سطح تحصیلات خود را بگویید.
 13. به ما بگویید:(*)
  لطفا مورد خاسته شده را به اطلاع ما برسانید!
 14. نام محل کار:(*)
  ورودی نامعتبر
 15. توضیحات تخصصی باقی مانده:(*)
  ورودی نامعتبر
  لازم به ذکر است در صورت داشتن توضیحاتی که نیاز به ذکر کردن دارند از همین سلول می توانید استفاده کنید:
 16. آدرس محل سکونت:(*)
  ورودی نامعتبر
  لطفا آدرس محل سکونت خود را به طور کامل و دقیق در اختیار ما قرار دهید.طهاکو در صورت نیاز به ارسال دعوتنامه همکاری دو بار ارسال نخواهد کرد.
 17. کد پستی:(*)
  ورودی نامعتبر
 18. در صورت داشتن رزومه از اینجا اقدام نمایید
  ورودی رزومه نامعتبر
  فرمت های قابل قبول .zip .rar .jpeg .pdf .xlsx .docx
 19. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
  کلیک برای کد جدیدکد امنیتی را به اشتباه وار کرده اید
  لطفا برای ارسال اعداد کد امنیتی را بدقت وارد نمایید