فرم مدرسین-همکاری با طهاکو

توجه: متقاضی حضور در مشارکت آموزشی طهاکو باید از سطح تحصیلات دانشجوی دکتری به بالا برخوردار باشد و با منابع انگلیسی مرتبط با تخصص مشکلی نداشته باشد. هزینه آموزش به صورت توافقی بین شرکت فنی و مهندسی طراحان هفشجان آریانا و مدرس بعد از انعقاد قرارداد پرداخت خواهد شد. در صورت تایید مدرس و تماس برای انعقاد قرارداد از داده های همین فرم برای تکمیل قرارداد استفاده خواهد شد.لذا تکمیل و دقت در ورود اطلاعات این سند الزامی می باشد.
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید.
ایمیل را به صورت صحیح وارد نمایید!
لطفا شماره همراه صحیح را وارد کنید!
لطفا شماره تلفن صحیح را وارد کنید!
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
کد ملی نامعتبر
به ما سطح تحصیلات خود را بگویید.
لطفا مورد خاسته شده را به اطلاع ما برسانید!
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی رزومه نامعتبر

طهاکو در آپارات طهاکو در یوتیوب طهاکو در لینکدین