زهرا کیانی

فوق لیسانس کامپیوتر

درس های ارائه شده دیگر از این استاد

نام سطح آموزش تاریخ انتشار
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار اس کیو ال سرور sql server 2016 2016-08-01 07:23:00