ندا صادقیان

 معرفی مدرس:

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علوم و تحقیقات یزد، مدرس حال حاضر دانشگاه، سابقه 7 سال تدریس و کار حرفه ای با نرم افزار فتوشاپ

آموزه های در دست اقدام و منتشر شده این مدرس

نام آخرین سطح دوره آموزشی تاریخ انتشار
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار فتوشاپ، مبانی Photoshop CC 2018 The Basics 2016-08-01 06:05:00
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار فتوشاپ، طراحی Photoshop CC 2018 Design 2016-08-01 06:05:00
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار فتوشاپ، عکاسی Photoshop CC 2018 Photography 2016-08-01 06:05:00