ندا صادقیان

 معرفی مدرس:

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

مدرس حال حاضر در دانشگاه

سابقه 7 ساله تدریس و کار حرفه ای  با نرم افزار فتوشاپ

درس های ارائه شده دیگر از این استاد

نام سطح آموزش تاریخ انتشار
دوره آموزشی نرم افزار فتوشاپ مبانی Photoshop The Basics 2017 2016-08-01 06:05:00