ندا صادقیان

 معرفی مدرس:

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علوم و تحقیقات یزد، مدرس حال حاضر دانشگاه، سابقه 7 سال تدریس و کار حرفه ای با نرم افزار فتوشاپ

درس های ارائه شده دیگر از این استاد

نام سطح آموزش تاریخ انتشار
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار فتوشاپ، مبانی Photoshop CC 2018 The Basics 2016-08-01 06:05:00
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار فتوشاپ، طراحی Photoshop CC 2018 Design 2016-08-01 06:05:00
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار فتوشاپ، عکاسی Photoshop CC 2018 Photography 2016-08-01 06:05:00