آرزو بنی طالبی

 معرفی مدرس:

فوق لیسانس کامپیوتر و مدرس نرم افزار های مهندسی

درس های ارائه شده دیگر از این استاد

نام سطح آموزش تاریخ انتشار
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار ورد Word 2016 2016-08-09 12:57:25