الهام سجادی فرد

 معرفی مدرس:

کارشناس ارشد مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه بوعلی سینا همدان، مدرس و متخصص با سابقه نرم افزارهای تخصصی بازار کار گرایش های مهندسی برق

آموزه های در دست اقدام و منتشر شده این مدرس

نام آخرین سطح دوره آموزشی تاریخ انتشار
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار اتوکد الکتریکال AutoCAD Electrical 2019 2016-08-09 12:56:47
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار اتوکد اینونتور AutoCAD Inventor 2019 2016-08-09 12:56:47