الهام سجادی فرد

 معرفی مدرس:

کارشناس ارشد مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه بوعلی سینا همدان، مدرس و متخصص با سابقه نرم افزارهای تخصصی بازار کار گرایش های مهندسی برق

درس های ارائه شده دیگر از این استاد

نام سطح آموزش تاریخ انتشار
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار اتوکد الکتریکال AutoCAD Electrical 2018 2016-08-09 12:56:47
دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار اتوکد اینونتور AutoCAD Inventor 2018 2016-08-09 12:56:47