سحر خیبری

 معرفی مدرس:

کارشناس ارشد مهندسی برق از دانشگاه بوعلی سینا همدان

آموزه های در دست اقدام و منتشر شده این مدرس

نام آخرین سطح دوره آموزشی تاریخ انتشار
دوره آموزش ملزومات متلب Mathwotk MATLAB R2017a 2016-08-09 12:57:51