مهسا ملک پور

کارشناس ارشد کامپیوتر از دانشگاه تبریز گرایش هوش مصنوعی

درس های ارائه شده دیگر از این استاد

نام سطح آموزش تاریخ انتشار
دوره آموزشی توسعه نرم افزار آندروید 7 N Android App Development 2016-08-01 11:34:00