مهسا ملک پور

 معرفی مدرس:

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، گرایش سیستم های هوشمند از دانشگاه تبریز، سابقه تدریس زبان های برنامه نویسیِ مختلف از جمله اندروید و جاوا

master of science in computer science / Inteligent systems, teaching experience in different programming languages, including Android and Java

درس های ارائه شده دیگر از این استاد

نام سطح آموزش تاریخ انتشار
دوره جامع آموزش ملزومات توسعه اندروید Android App Development 2016-08-01 11:34:00