Skip to main content

بردارهای منبع و مقصد سیگنال

Source and destination signal arrows
روش تعریف بردارهای منبع و مقصد سیگنال ها در نرم افزار اتوکد الکتریکال بهمراه نحوه کدگذاری و تنظیم سیگنال ها و استایل
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0