Skip to main content

پروسه بکارگیری مدارهای از قبل ذخیره شده در ترسیمات اتوکد الکتریکال

Working with saved crcuits

آموزش نحوه ذخیره سازی مدارهای برقی با بکارگیری کادر محاوره ای Insert Component برای استفاده در ترسیمات اتوکد الکتریکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0