Skip to main content

پروسه تعریف و جایگذاری مدارها و مؤلفه‌های الکتریکال در قالب W block

WBlocking circuits

آموزش نحوه استفاده از W block با استفاده از خط فرمان و رابط گرافیکی برای ذخیره و فراخوانی بخش های از مدارات ترسیم های برق اتوکد الکتریکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0