Skip to main content

پروسه فراخوانی مدارها به کمک فایل با فرمت XLS در ابزار Circuit Builder

Using the Circuit Builder

آموزش ایمپورت و فراخوانی فایل مدار الکتریکی با فرمت XLS اکسل در ابزار Circuit Builder نرم افزار اتوکد الکتریکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0