Skip to main content

بررسی پروسه ویرایش کامپوننت‌ها در حین استفاده از Taskها قبل از بروزرسانی پایگاه داده پروژه اتوکد الکتریکالی

Editing components in AutoCAD Electrical

آموزش ویرایش المان ها و کامپوننت های ترسیمات الکتریکی در زمان کار با Task و بازخورد نسبت به پایگاه داده

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0