Skip to main content

بررسی پروسه ترازبندی مؤلفه‌های الکتریکالی نسبت به همدیگر برای ایجاد خروجی بهتر از ترسیمات

Aligning components in AutoCAD Electrical

آموزش Align کردن یا ترازبندی المان ها یا کامپوننت های نقشه های اتوکد الکتریکال برای بهتر جلوه دادن ترسیم

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0