Skip to main content

بررسی پرکاربردترین دستور اتوکد الکتریکال delete component و بحث پیرامون تفاوت استفاده از این دستور با delete معمولی

Deleting components in AutoCAD Electrical

آموزش نحوه استفاده از دستور delete component برای حذف مولفه برقی و بررسی تفاوت آن با دستور delete معمولی در اتوکد الکتریکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0