Skip to main content

پروسه سفارشی‌سازی و اضافه کردن balloonها به ترسیم برای نمایش item numberهای کامپوننت‌های ترسیمات پنلی

Adding balloons to panels
آموزش نحوه برچسب زدن و اضافه کردن بالن ها یا balloon به ترسیمات برقی اتوکد الکتریکال جهت نمایش بهتر آیتم نامبرها
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0