Skip to main content

تعریف همزمان چندین کامپوننت با قابلیت Multiple Insert با بهره‌گیری از Icon Menu برای تعریف چندین ترمینال به لدر سه‌فازی

Using the Multiple Insert Component command

آموزش نحوه اضافه کردن کامپوننت با قابلیت Multiple Insert از منوی آیکونی نرم افزار اتوکد الکتریکال برای تعریف چند ترمینال به لدرهای 3 فاز

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0