Skip to main content

بکارگیری ترمینال‌‎های با چندین level در ترسیمات شماتیکی بهمراه پروسه تخصیص سمبل جدید به level ترمینال‌ها

Using multi-level terminals
آموزش نحوه استفاده از ترمینال های چند لول در ترسیمات شماتیک اتوکد الکتریکال با روش درج سمبل به لول ترمینال ها
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0