Skip to main content

بررسی پروسه‌های موجود برای ویرایش و تگ‌گذاری سمبل‌های ماژول‌های PLC ترسیمات شماتیک اتوکد الکتریکال

Tagging on PLC symbols

ویرایش و تک گذاری پی ال سی ها در ترسیمات شماتیک نرم افزار اتوکد الکتریکال بهمراه بررسی پروسه ویرایش دیسکریپشن ها و مقدارهای کدهای Installation و Location

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0