Skip to main content

آشنایی با پروسه خم زدن در سیم‌های ترسیمات شماتیک اتوکد الکتریکال

Bending wires
آموزش نحوه خم زدن یا بندینگ در سیم کشی های ترسیمات شماتیک نرم افزار اتوکد الکتریکال
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0