Skip to main content

ویرایش بلوک‌های connector در ترسیمات شماتیکی اتوکد الکتریکال

Editing connectors

آموزش درج و ویرایش کنتاکتورها با گزینه های موجود در نرم افزار اتوکد الکتریکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0