Skip to main content

پروسه تخصیص attributesهای استاندارد به سمبل‌های اختصاصی شده و نحوه ذخیره‌سازی و استفاده از آنها بعنوان یک کامپوننت

Adding standard attributes

آموزش فارسی نحوه تخصیص attributesهای استاندارد به سمبل ایجاد شده در نقشه اتوکد الکتریکال بهمراه آشنایی با نحوه ذخیره آنها بعنوان کامپوننت

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0