Skip to main content

درج سمبل‌های الکتریکالی شخصی‌سازی شده از سمبل‌های تعریف شده جدید

Inserting a custom symbol

آشنایی با نحوه درج و فراخوانی سمبل های ایجاد شده در نقشه های نرم افزار اتوکد الکتریکال با استفاده از پنجره Insert Component

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0