نگاهی به نحوه بکارگیری ویرایشگرهای دیتابیس plc برای ویرایش تنظیمات ماژول‌های plc اتوکد الکتریکال

Using the PLC database
آموزش آنلاین چگونگی ویرایش دیتابیس plc در ماژول های plc که به ترسیم های اتوکد الکتریکال اضافه شده در جهت اعمال تنظیمات به پروژه سازمانی
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
error: Alert: Content is protected !!