Skip to main content

ابزارهای اصلی طراحی core

Core design tools

آشنایی ابزارهای مورد نیاز برای طراحی با اتوکد مکانیکال از تب Home بهمراه بررسی تغییرات ریبون بعد از انتخاب فرمان مورد نظر

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0