Skip to main content

ساخت اشکال هندسی با بکارگیری ابزارهای اصلی طراحی core

Creating geometry using the core design tools
شروع طراحی و رسم اشکال هندسی با اتوکد مکانیکال با استفاده از ابزارهای تعبیه شده در رابط کاربری این نرم افزار
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0