Skip to main content

پیکربندی Power Snapsها

Configuring power snaps

اتوکد مکانیکال با در اختیار گذاشتن Power Snaps به مهندسان طراح امکان تنظیم اتوماتیک Object Snap را با اسنپ‌های از پیش تعریف شده می دهد.
در این درس مدرسین طهاکو مباحث تخصصی یاد شده را بطور کامل مورد پوشش قرار می دهند.

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0