Skip to main content

نحوه تعریف خطوط مرکزی (centerlineها) و holeها (سوراخ‌ها)

Adding centerlines and holes
آموزش نحوه اضافه کردن و ویرایش خطوط مرکزی centerline و سوراخ های hole در ترسیمات صنعتی نرم افزار اتوکد مکانیکال
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0