Skip to main content

نحوه بکارگیری ابزارهای ویرایشی اصلی

Working with basic editing tools

آشنایی با انواع ابزارهای موجود در نرم افزار اتوکد مکانیکال برای امر ویرایش ترسیمات موجود در نقشه های صنعتی

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0