Skip to main content

Associative Hideها

Associative hides

Associative Hide ساختار والد و فرزندی است که در فضا کار structure اتوکد مکانیکال از آن برای سفارشی سازی mechanical browser استفاده می کنیم

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0