Skip to main content

بکارگیری زنجیرها و تسمه‌ها

Using chains and belts

آموزش نحوه درج و تنظیم دقیق تسمه و زنجیر یا همان chains و belts در نقشه های صنعتی طراحی شده با نرم افزار اتوکد مکانیکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0