Skip to main content

نماهای جانبی و نماهای جزئیات در layoutها

Viewports and details in layouts
آموزش نحوه درج و مقیاس‌بندی نماهای مورد نظر قطعات استاندارد بعنوان viewports در layouts محیط model نرم افزار اتوکد مکانیکال
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0