Skip to main content

استفاده از Power Dimensionها

Using power dimensions

استفاده از ویژگی Power Dimension برای شناسایی اتوماتیک آبجکت ها و انجام پروسه اندازه گذاری با مقیاس بندی مورد نظر

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0