Skip to main content

قرار دادن چندین اندازه یا باصطلاح بکارگیری multiple dimensions

Placing multiple dimensions

آشنایی با طریقه استفاده از multiple dimensions یا درج چندین اندازه گذاری در کمترین زمان در نقشه های در حال کار با نرم افزار اتوکد مکانیکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0