Skip to main content

سفارشی‌سازی چارت holeها و لیست فیتینگ‌ها

Adding hole charts and fits lists

آموزش ایجاد کردن یک لیست از سوراخ ها یا قطعات موجود در نقشه برای بالا بردن سرعت کار هم در زمان طراحی و هم در حین ساخت محصول در کارگاه هدف

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0