Skip to main content

ایجاد یک لیست بازبینی

Creating a revision list

آموزش کامل نحوه ایجاد لیست بازبینی یا revision برای بروزرسانی نقشه های نرم افزار اتوکد مکانیکال در فرآیند ساخت محصول

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0